Governing Body Members


S.No.

Name & Address

1.

Sh. Devender Tomar
Chairman

2.

Sh. Ghanshyam kaushik
Treasurer

3.

Sh. Ashutosh Yadav
Member

4.

Sh. Manoj Kumar
Member

5.

Sh. Vishal Rajpal
Member

6.

Sh. Rahul Sharma
Member

7.

Sh. Chinmay Kanojia
Member

8.

Sh.Manu Gupta
Member

9.

Sh. Vikas Saini
Member

10.

Ms.Subhadra
Member

11.

Sh.Chirashree Ghosh
Member

12.

Dr. Chandra Shekhar Rai
Member

13.

Dr. Rajesh Singh
University Representative

14.

Prof. S. K. Chamoli
University Representative

15.

Dr. Vandna Bhalla
Teachers’ Representative on the Governing Body
Sri Aurobindo College

16.

Dr. Om Prakash
Teachers’ Representative on the Governing Body
Sri Aurobindo College

17.

Dr. Pragyendu
Teachers’ Representative on the Governing Body
Sri Aurobindo College (Eve.)

18.

Dr. Batti Lal Bairwa,
Teachers’ Representative on the Governing Body
Sri Aurobindo College (Eve.)

19.

Sh. Shes Ram
Special Invitee

20.

Mr. Amarjit Sharma
Special Invitee

21.

Dr. Kusum Lata Verma
Officer-on-special Duty
Sri Aurobindo College (Evening)

22.

Prof. Vipin Kumar Aggarwal
Member-Secretary