Student Advisory

 • Prof. Anjali Bhatnagar
 • Convenor

 • Dr. Raj Kumar Verma
 •  

 • Dr. Davinder Singh
 •  

 • Dr. Meenakshi Chaudhary
 •  

 • Dr. Asha Kiran Gupta
 •  

 • Dr. Neetu Dwedi
 •  

 • Mr. Avinash Yadav
 •  

 • Ms Sukirti Sobti
 •  

 • Mr. Narpat Raj Neniwal
 •  

 • Mr. Vikas Yadav
 •  

 • Mr. Prashant Barthwal
 •